ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ

 

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο της ΔΕΥΑΝΧ», θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 08:00 έως τις 15:00 την Κυριακή 4/11/2018, στην οδό Ροδοκανάκη από την συμβολή της Ροδοκανάκη με την οδό Νεοφύτου Βάμβα έως την συμβολή της Ροδοκανάκη με την οδό Ομήρου.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.