ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ

 

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του έργου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ «Παραλλαγή δικτύου ΧΤ Υ/Σ 190 Χίου λόγω επέκτασης του δρόμου Ι. Χρήστου προς Φάρκαινα», θα διακοπεί η κυκλοφορία το χρονικό διάστημα από τις 08:00 έως τις 15:00 από την Πέμπτη 31/1/2019 έως και την Παρασκευή 8/2/2019 στο ρεύμα κυκλοφορίας της νότιας πλευράς της οδού Αεροπόρου Ροδοκανάκη από το ύψος της Alpha Bank έως το Δημοτικό πάρκινγκ.

Εξαιτίας του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου της εν θέματι οδού και της εγγύτητας του τμήματος της, που θα διακοπεί η κυκλοφορία, με τους φωτεινούς σηματοδότες της συμβολής των οδών Αεροπόρου Ροδοκανάκη και Λεωφόρου Ενώσεως είναι απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας σας (2 άτομα τουλάχιστον) να υπάρχουν στην αρχή και στο τέλος του τμήματος της οδού που θα διακόψετε την κυκλοφορία, ώστε να την ρυθμίζουν σε συμβατότητα με τους παρακείμενους φωτεινούς σηματοδότες.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περιοίκων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.