ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ & ΑΓ. ΦΩΤΙΟΥ

 

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ «Αντικατάσταση υπογείων καλωδίων ΜΤ & κατασκευή νέου Υ/Σ Χίου», θα διακοπεί η κυκλοφορία:

α) στην οδό Συναδινού από την συμβολή της Συναδινού με την Κων. Μονομάχου έως την συμβολή της Συναδινού με την Αγίου Φωτίου και

β) στην οδό Αγίου Φωτίου από την συμβολή της Αγίου Φωτίου με την Συναδινού ως την συμβολή της Αγίου Φωτίου με την Στρ. Γεωργίου Βορριά,

την Τετάρτη 3/4/2019 από τις 7:00 έως 15:00.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περιοίκων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.