ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΣΤΡ. ΒΟΡΡΙΑ

Κλείσιμο οδού λόγω εργασιών.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Ηλεκτροδότηση υπόγειας παροχής καμπίνας Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», θα διακοπεί η κυκλοφορία, το χρονικό διάστημα από τις 07:30 έως τις 15:30 την Παρασκευή 30/3/2018 στην οδό Στρ. Γ. Βορριά από την συμβολή της με την οδό Κων/νου Μονομάχου έως την συμβολή της με την οδό Αγίου Φωτίου.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.