ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΤΣΟΥΡΗ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Συντήρηση Υ/Σ 58 Χίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία το χρονικό διάστημα από τις 08:00 έως τις 15:00 την Κυριακή 21/10/2018 στις παρακάτω οδούς της πόλης της Χίου.
1) Στην οδό Σ. Τσουρή από την συμβολή της Σ. Τσουρή με την οδό Αγ. Ιωαν. Θεολόγου έως την συμβολή της Σ. Τσουρή με την οδό Παστρικάκη.
2) Στην οδό χωρίς όνομα, από την συμβολή της με την οδό Αγ. Ιωαν. Θεολόγου έως την συμβολή της με την Σ. Τσουρή.
3) Στην οδό Δελαγραμμάτικα από την συμβολή της Δελαγραμμάτικα με την οδό Ρίτσου έως την συμβολή της Δελαγραμμάτικα με την οδό Σ. Τσουρή.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.