Κλείσιμο σε τμήμα της οδού Βυτιάδου στον οικισμό του Κάμπου

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Αντικατάσταση αγωγών στην αρχή του κορμού της Γρ-22 για βελτίωση της ποιότητας ενέργειας», θα διακοπεί η κυκλοφορία το χρονικό διάστημα από τις 08:00 έως τις 15:00 την Τετάρτη 1/8/2018, στην οδό Βυτιάδου από την συμβολή της με την οδό Ειρήνης Παϊδούση έως την συμβολή της με την οδό Γ. Στρουμπή στον οικισμό του Κάμπου.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.