ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΒΟΡΡΙΑ & Ι. ΧΑΒΙΑΡΑ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του έργου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ «Αντικατάσταση υπογείων καλωδίων ΜΤ & κατασκευή νέου Υ/Σ Χίου», θα διακοπεί η κυκλοφορία:

Α) Στην οδό Στρατηγού Γ. Βορριά από την συμβολή της οδού Στρατηγού Γ. Βορριά με την Αγίου Φωτίου έως την συμβολή της οδού Στρατηγού Γ. Βορριά με την οδό Ι. Χαβιάρα την Τετάρτη 13/3/2019 από τις 7:00 έως 15:00.

Α) Στην οδό Ι. Χαβιάρα από την συμβολή της οδού Ι. Χαβιάρα με την οδό Στρατηγού Γ. Βορριά έως την συμβολή της οδού Ι. Χαβιάρα με την οδό Σκαραμαγκά την Πέμπτη 14/3/2019 από τις 7:00 έως 15:00.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περιοίκων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.