ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΗ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Αντικατάσταση στύλων λόγω σήψης καθώς και παραλλαγή Υ/Σ 78 Χίου και ενίσχυση δικτύου Μέσης Τάσης και βελτίωση συνθηκών εκμετάλλευσης και μελέτη προστασίας», θα διακοπεί η κυκλοφορία το χρονικό διάστημα από τις 8:00 έως τις 18:00, την Πέμπτη 18/10/2018, στην οδό Δημάρχου Καλβοκορέση από την συμβολή της με την οδό Λεωνίδα & Ζαννή Μίχαλου έως την συμβολή της με την οδό Ειρήνης Παιδούση στον οικισμό του Κάμπου.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.