Διαβούλευση κοινωνικών φορέων για τη διαμόρφωση «Κοινωνικής Συμπράξεως»

Διαβούλευση κοινωνικών φορέων για τη διαμόρφωση «Κοινωνικής Συμπράξεως»

Θέμα: Διαβούλευση κοινωνικών φορέων για τη διαμόρφωση «Κοινωνικής Συμπράξεως» στο πλαίσιο υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)».

Σήμερα Παρασκευή 16/01/2015 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Δημάρχου Χίου η διαβούλευση κοινωνικών φορέων για τη διαμόρφωση «Κοινωνικής Συμπράξεως» στο πλαίσιο υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης έγινε παράθεση – έκθεση απόψεων από τους παρευρισκόμενους φορείς, στο οποίο εκφράστηκε η καταρχήν διάθεση για συνεργασία τους με το Δήμο Χίου και τους λοιπούς τοπικούς φορείς.
Από τη συζήτηση προέκυψε ότι ο Δήμος Χίου θα αναλάβει επικεφαλής αυτής της κοινωνικής σύμπραξης ως πιστοποιημένος φορέας διαχειριστικής επάρκειας που πληροί τις προϋποθέσεις για να αναλάβει αυτό το ρόλο.
Η κοινωνική Σύμπραξη θα πρέπει να λάβει θεσμική μορφή έπειτα από εξουσιοδότηση που θα λάβει από τους συμμετέχοντες φορείς. Σχετική πρόταση στο παρόν στάδιο της Διαβούλευσης μπορεί να καταθέσει οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί αρκεί να έχει επαρκή εμπειρία σε ζητήματα σίτισης και κοινωνικής ενίσχυσης.
Οι φορείς που θέλουν να εκφράσουν ενδιαφέρον μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού (κ. Αμπαζή Γιάννη τηλ. 2271351615).

Από το Γραφείο Τύπου