Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης – Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις στην Περιοχή Κρητικού Λάκκος Τ.Κ. Πιτυούς

Στοιχεία Προκήρυξης

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

05/09/2016
και ώρα: 10.45 π.μ.