ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Γραφεία αναφοράς

Σας ενημερώνουμε ότι με πρωτοβουλία του Δήμου Χίου και σε συνεργασία με την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» ξεκινούν τη λειτουργία τους στη Χίο δύο γραφεία αναφορών με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα, προκειμένου να αποκατασταθούν εσφαλμένες αποτυπώσεις ακινήτων ή παραλείψεις και να εξυπηρετηθούν οι δημότες μας.

Το ένα γραφείο αναφορών θα λειτουργεί στο χώρο που στεγάζεται το Κτηματολογικό γραφείο Χίου και το δεύτερο σε χώρο της Δημοτικής Κοινότητας Νενήτων..

Μάλιστα ο Δήμος Χίου έχει οργανώσει το γραφείο στα Νένητα και προσφέρει στελεχιακό δυναμικό (3 υπάλληλοι) για την εύρυθμη λειτουργία του.

Προγραμματίζεται συνάντηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» με εκπροσώπους τοπικών και επαγγελματικών φορέων (μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ), αύριο Πέμπτη 23-2-2012 και ώρα 15.00 στην αίθουσα Μ. Βουρνούς της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, προκειμένου να γίνει ενημέρωση για τη λειτουργία των γραφείων αναφορών και να αναλυθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Αργότερα και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου για την ενημέρωση των δημοτών.

Από το γραφείο τύπου