Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (έγκριση της 18/2023 απόφασης ΕΠΖ) Με Τεχνικό Έλεγχο.