Ένταξη στο Ε.Π. ΕΠΕΡΡΑΑ «Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη», η δημοπράτηση του έργου «Εγκατάστασης, επεξεργασίας λυμάτων Χίου και επαναχρησιμοποίηση εκροής», προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ

Σας ενημερώνουμε ότι εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΕΡΡΑΑ «Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη» με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑΝΧ, η δημοπράτηση του έργου «εγκατάστασης, επεξεργασίας λυμάτων Χίου και επαναχρησιμοποίηση εκροής», προϋπολογισμού περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα το έργο αυτό περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση των νερών (εκροών) του βιολογικού καθαρισμού για την άρδευση της περιοχής του Κάμπου, τα οποία μετά από φιλτράρισμα και αποστείρωση, είναι κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για τις αγροτικές καλλιέργειες.

Είναι ένα βασικό έργο υποδομής, το οποίο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των κατοίκων για άρδευση και θα δώσει ώθηση στην περιοχή του Κάμπου, για το οποίο η νέα δημοτική αρχή και η ΔΕΥΑΝΧ εκπόνησαν τις μελέτες και μερίμνησαν, ώστε να είναι ώριμο, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου.

Από το γραφείο τύπου