Επιστολή Δημάρχου Χίου στη «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Β. ΕΛΛΑΣ Ι & ΙΙ»

Θέμα: Ενημέρωση για επενδυτικά σχέδια στη Χίο

Κύριοι,

Γνωρίζουμε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης μεγάλη ενεργειακή επένδυση του Ομίλου σας στο νησί μας, καθώς έχετε υποβάλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία αναμένεται να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη επένδυση αφορά άμεσα τους δημότες μας, παρακαλούμε, το συντομότερο δυνατόν, να έχουμε πλήρη ενημέρωση για όλες τις πτυχές της επένδυσης και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ