Δημοπράτηση έργου: «Τροφοδοσία με ζεστό νερό του Ιωνικού Κολυμβητηρίου από τον ΑΣΠ Χίου για τις ανάγκες θέρμανσης του κλειστού κολυμβητηρίου», προϋπολογισμού 165.000 ευρώ

Σας ενημερώνουμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου προέβη στη δημοπράτηση του έργου «Τροφοδοσία με ζεστό νερό του Ιωνικού Κολυμβητηρίου από τον ΑΣΠ Χίου για τις ανάγκες θέρμανσης του κλειστού κολυμβητηρίου», προϋπολογισμού 165.000 ευρώ (με ΦΠΑ), ανάδοχος του οποίου είναι ο Δημήτρης Κακούλας, ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεσή του με έκπτωση 6% .

Το επόμενο διάστημα θα γίνουν οι εργασίες ανακατασκευής του αγωγού, χάριν του οποίου θα καταστεί δυνατή η χρήση του πλεονάζοντα ατμού του εργοστασίου της ΔΕΗ.

Από το γραφείο τύπου