Ψήφιση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Χίου στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Προμήθεια μικρών βιολογικών μονάδων» στη Συκιάδα και στο Πυργί

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2013, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν η ψήφιση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Χίου στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Προμήθεια μικρών βιολογικών μονάδων» στη Συκιάδα και στο Πυργί.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης 174.000 ευρώ για τις Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, μέσω δημοσίων συμβάσεων.

Καθορίσθηκαν επίσης οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την «προμήθεια δύο υπερκατασκευών απορριμματοφόρων» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης 300.000 ευρώ για το έργο «Εσωτερική οδοποιία πόλης Χίου», ενώ το επόμενο διάστημα θα δημοπρατηθούν τα έργα οδοποιίας και για τις άλλες δημοτικές ενότητες. Αποφασίσθηκε επίσης η ψήφιση πιστώσεων για την Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αγίου Μηνά και Καμποχώρων.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, εκτός ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000 ευρώ για τη «Μίσθωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς», προκειμένου ο Δήμος μας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αυξημένου αριθμού αδέσποτων ζώων, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Ο ανάδοχος του καταφυγίου θα αναλάβει την περισυλλογή και φιλοξενία των αδέσποτων, κατόπιν υποδείξεων του Δήμου, μέχρι τη δημιουργία καταφυγίου από το Δήμο Χίου.

Παράλληλα αποφασίσθηκε η ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000 ευρώ για τις «Υπηρεσίες κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα», προκειμένου να γίνονται εμβολιασμοί, στειρώσεις και ευθανασίες για την πρόληψη ασθενειών.

Από το γραφείο τύπου