Επικαιροποίηση της μελέτης ολοκλήρωσης του έργου: «Κατασκευή ανασχετικού φράγματος στο Σαραπιό»

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία από τη ΔΕΥΑΝΧ, για την επικαιροποίηση της μελέτης ολοκλήρωσης του έργου: «Κατασκευή ανασχετικού φράγματος στο Σαραπιό», ένα σημαντικό έργο για το υδρευτικό πρόβλημα του νησιού, το οποίο, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, προτείνεται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή του.

Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες ολοκλήρωσης του έργου, που θα συμπεριλαμβάνουν και την κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου, καθώς και τη σύνδεση του Φράγματος με τον σωλήνα, που μεταφέρει το νερό από το Δελφίνι στην πόλη της Χίου.

Από το γραφείο τύπου