Έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης της πράξης «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Καρδαμύλων στη θέση Πλακούσα»

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Β. Αιγαίου, η τροποποίηση της σύμβασης της πράξης «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Καρδαμύλων στη θέση Πλακούσα», με κωδικό ΟΠΣ 372779, δεδομένου ότι δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου, δηλ. η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της.

Από το γραφείο τύπου