Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Προβλήματα – Προκλήσεις και Προοπτικές για την Αμανή»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου κατά τη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2013 με θέμα: «Προβλήματα – Προκλήσεις και Προοπτικές για την Αμανή», αναγνωρίζει την ανάγκη χάραξης ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την περιοχή της Αμανής, ως φραγμό στην πληθυσμιακή κατάρρευση και αντιστάθμισμα στην απομόνωσή της.

Ειδικότερα:

• αποδέχεται την πρόταση εφαρμογής «εσωτερικού μεταφορικού ισοδύναμου», τη λεγόμενη «Ρήτρα Αμανής», η οποία ορίζει ως υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου να εξετάζει, για κάθε μη χωρική απόφαση του, αν διαθέτει πεδίο εφαρμογής και για την Αμανή. Αναθέτει στον εκάστοτε ορισμένο αντιδήμαρχο Αμανής να ζητά την εφαρμογή της ρήτρας, με ενσωματωμένη πρότασή του στις εισηγήσεις των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου.

• στηρίζει την πρόταση να επιδιώξουν οι βουλευτές την ένταξη της Αμανής στο καθεστώς, που διέπει τις ορεινές νησιωτικές περιοχές, κάτω των 3.100 κατοίκων.

• συναινεί στην πρόταση δημιουργίας πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης της πορείας των αποφάσεων που αφορούν την περιοχή, ορίζει σ’ αυτό τους δυο δημοτικούς συμβούλους Αμανής και ζητά από το Περιφερειακό Συμβούλιο τη συμμετοχή του σ’ αυτό. Το εξουσιοδοτεί να καταθέσει σε εύλογο χρονικό διάστημα ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρέμβασης στην περιοχή.

• δεσμεύεται να εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης μικρού τεχνικού συνεργείου και Γραφείου Αμανής στα πλαίσια της Τεχνικής του Υπηρεσίας με σκοπό να ωριμάσει μελέτες σε προγράμματα που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

• επαναφέρει το αίτημα σύστασης Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Αμανή.

• Καλεί τη Δημοτική Αναπτυξιακή Ακινήτων να κινηθεί, κατά προτεραιότητα, στην καταγραφή των δημοτικών ακινήτων και των δημοτικών γαιών στην Αμανή.

• Διεκδικεί την αλλαγή των απαιτήσεων του νόμου για την ίδρυση κάθε είδους επιχειρήσεων στην περιοχή, διαμορφωμένες στην κλίμακά της.

• αποφασίζει την παραχώρηση των ιαματικών πηγών Αγιασμάτων στη ΔΕΥΑ Χίου και την εξουσιοδοτεί να ολοκληρώσει, το αργότερο ως τις αρχές Ιουνίου 2013, την υποβολή φακέλου για την αδειοδότησή τους.

• εντέλει το σύνολο των δημοτικών φορέων και οργανισμών στον ετήσιο προγραμματισμό δράσης τους να καταθέτουν ειδική πρόβλεψη για την Αμανή.

• εξουσιοδοτεί τον αντιδήμαρχο Αμανής να επανέλθει σύντομα με κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για τη μετατροπή του νυν δημοτικού καταστήματος σε ορφανοτροφείο.

• δεσμεύεται να στηρίξει το αίτημα ενεργοποίησης της γραμμής Λημνιών – Ψαρών και να καταθέσει αίτημα προς τούτο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

• συμφωνεί να επανεξετάσει όσα σήμερα συζητήθηκαν σε δημόσια συνεδρίασή του τον προσεχή Νοέμβριο.

Από το γραφείο τύπου