Αποπληρωμή της μελέτης για το έργο: «Παράκαμψη περιοχής Γρου»

Χίος 28/5/2013

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2013, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν η ψήφιση πίστωσης 36.000 ευρώ για την αποπληρωμή της μελέτης για το έργο : «Παράκαμψη περιοχής Γρου».

Συγκεκριμένα η μελέτη αυτή ξεκίνησε το 1999, ολοκληρώθηκε το 2010 και μετά την αποπληρωμή της – και την εκπόνηση των μελετών Κτηματολογίου και ηλεκτροφωτισμού – υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, που αφορά τη χάραξη νέου δρόμου, στην παράκαμψη Χίου- Χαλκειούς στο ύψος του Γρου.

Από το γραφείο τύπου