Δ.Λ.Τ. – Λειτουργία γεφυροπλάστιγγας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου σε συνέχεια της από 26/07/2019 ανακοίνωσής του σας ενημερώνει, ότι για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής του, η Γεφυροπλάστιγγα του Κεντρικού Λιμένα Χίου δε θα λειτουργήσει μέχρι νεωτέρας.
Η αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε απαιτεί μεγάλης έκτασης επισκευή, τόσο στη γέφυρα, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκπονείται μελέτη αποκατάστασής της, η οποία θα υλοποιηθεί με τον κατά το δυνατόν ταχύτερο τρόπο.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Εκ της Υπηρεσίας