ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Δ. ΧΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των έκτακτων υγειονομικών μέτρων λόγω του Κορονοϊού η υπηρεσία θα λειτουργήσει ως εξής:

  • Θα παραμείνει κλειστή για τους πολίτες έως τη λήξη των υγειονομικών μέτρων.
  • Τα αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά (e-mail) τα οποία και θα πρωτοκολλούνται.
  • Για επείγουσες περιπτώσεις παρακαλούμε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα της υπηρεσίας.

Ενημέρωση ειδικά για αναδόχους έργων και μελετών ισχύουν τα εξής:

  • Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο mail protokollo_texnikis@chios.gov.gr
  • Μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα των επιβλεπόντων η του προϊσταμένου της υπηρεσίας.
  • Δεν αναστέλλεται η εκτέλεση των έργων και η εκπόνηση μελετών.
  • Για πρόχειρους διαγωνισμούς που απαιτείτε ταυτόχρονη φυσική παρουσία των διαγωνιζομένων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

MAIL :  protokollo_ texnikis@chios.gov.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

2271351623 Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών.

2271351602 Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών.