Λιμενικό Ταμείο – Αναβολή συνεδρίασης

Σας ενημερώνουμε ότι η σημερινή συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Χίου αναβλήθηκε