Λιμενικό Ταμείο – Καθαρισμός χερσαίων ζωνών αλιευτικών καταφυγίων Νότιας Χίου έτους

Στοιχεία Προκήρυξης