Λιμενικό Ταμείο – Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 16/10/2015