Λύση στο πρόβλημα δεκάδων εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας

Ο Δήμαρχος Χίου υπέγραψε σήμερα την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην υπηρεσία καθαριότητας, έως τις 31.12.2017, δίνοντας έτσι λύση στο γνωστό πρόβλημα που είχε προκύψει με την ανανέωση των συμβάσεων τους.