Λίστα με τα επενδυτικά σχέδια για τη Χίο

Σε διαδικασία υλοποίησης βρίσκονται σαρανταένα (41) επενδυτικά σχέδια για τη Χίο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ , συνολικού προϋπολογισμού 8.858.967€.

Τα σχέδια αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ(Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) στόχος του οποίου είναι η ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων και η στήριξη δημιουργίας και ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων.

Σας αποστέλλουμε λίστα με τα προαναφερόμενα επενδυτικά σχέδια.

Από το γραφείο τύπου

Δείτε τη λίστα εδώ