Δήμος Χίου – Λογαριασμοί εσόδων εξόδων για τον μήνα Μάϊο 2019