Εισηγήσεις για την συνεδρίαση της 27/10/2014 του Λιμενικού Ταμείου