Αποκατάσταση και Ανάδειξη γέφυρας κεντρικής πύλης – πύλης Maggiore

MAGGIORE

Χίος, 13. 12. 2013

Σας ενημερώνουμε ότι το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη γέφυρας κεντρικής πύλης – πύλης Maggiore» εντάχθηκε στο σχεδιασμό με τίτλο «Ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης πόλης Χίου». Για το έργο αυτό μελετήθηκε από το Δήμο Χίου η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στο τείχος, αλλά και στον οικισμό του Φρουρίου Χίου. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού.

Στα πλαίσια του έργου αναδείχθηκαν οι θόλοι που στηρίζουν τη γέφυρα εισόδου στο Φρούριο Χίου (Porta Maggiore) και αποκαταστάθηκαν οι φθορές που είχαν προκληθεί από το χρόνο.

Παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό από την Πύλη Maggiore στην πρότερη κατάστασή της, καθώς και μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξής της.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χίου

MAGGIORE