Πρόταση για την τοποθέτηση των γλυπτών του Συμποσίου των Μεστών στην πλατεία Βουνακίου

{bepiv}plateia/panorama1.jpg{/bepiv}