Μεταφορά ερπυστριοφόρου φορτωτή από το συνεργείο του Δήμου στην περιοχή “ΓΡΟΥ” στη θέση “ΘΟΛΟΣ” της Δ.Ε. Ομηρούπολης

Στοιχεία Προκήρυξης