Μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας του διαγωνισμού

Μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας του διαγωνισμού 

Ως γνωστόν, έπειτα από την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/28.06.2015 τεύχος Α’) «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική αργία. Αποτέλεσμα οι εκκρεμείς διαγωνισμοί δημοσίων συμβάσεων που έχουν ως απαιτούμενο δικαιολογητικό την κατάθεση εγγυητικής επιστολής να μην είναι σε θέση να διενεργηθούν κανονικά.

Δεν προβλέπεται διαδικασία στο νόμο που να ακολουθείται σε τέτοια  περίπτωση (πως θα μπορούσε άλλωστε…). Όμως, σύμφωνα με Δελτίο τύπου του γραφείου τύπου  Αναπληρωτή  υπουργού υποδομών, μεταφορών και δικτύων, έχει συσταθεί  ομάδα στο Υπουργείο και για τους εποπτευόμενους φορείς και για τους πολίτες, προκειμένου να καταγράφονται προβλήματα που δημιουργούνται από την αργία των τραπεζών και να επιλύονται με τον καλύτερο τρόπο και τάχιστα.

Στο δελτίο τύπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ήδη από σήμερα το πρωί που έγινε αυτή η ομάδα, σας ενημερώνω ότι για τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της αργίας των τραπεζών στα δημόσια έργα, με τις εγγυητικές επιστολές, θα δοθεί η αναγκαία παράταση των δημοπρασιών από το Υπουργείο και θα προβλεφθεί γι’ αυτό το χρονικό διάστημα νομοθετική ρύθμιση άμεσα, ώστε να μπορούν να καταθέσουν εγγυητικές επιστολές εκ των υστέρων και όχι την ημέρα του διαγωνισμού για τους φορείς του δημοσίου που δεν θα αναβάλουν, αλλά θα υλοποιήσουν τους διαγωνισμούς».