Μηνιαία εκτέλεση προύπολογισμού εσόδων δαπανών μηνός Οκτωβρίου