Μηνιαία Εκτέλεση Προυπολογισμού (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015) ΑΠ 33403/18-9-2015