Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών μηνός Φεβρουαρίου