Μηνιαία εκτέλεση προύπολογισμού εσόδων-δαπανών μηνός Ιανουαρίου 2016