Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ομηρείου Πνευματικού Κέντρου