Μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών μηνός Απριλίου