Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης