Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των αυξημένων κτιριακών αναγκών στέγασης του 4ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης