ΜΙΣΘΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΠΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/06/2024

Προυπολογισμός:

15.163,20