Μίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Καμποχώρων

Στοιχεία Προκήρυξης