Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χίου και ΕΠΚΑ για τη Δασκαλόπετρα

Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χίου και της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), για το έργο «Αποκατάσταση Αρχαιολογικού χώρου Δασκαλόπετρας και Δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής Ανάδειξης της Ναυτικής Παράδοσης» Δήμου Χίου, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Χίου και προϋπολογισμό 12.635,11 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά αρχαιολογικές εργασίες και υπηρεσίες στην περιοχή, τις οποίες θα διενεργήσει η Κ΄ΕΚΠΑ και, με την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών, θα αναδειχθεί ο ιστορικός χώρος της Δασκαλόπετρας, προκειμένου να αποτελέσει πόλο έλξης για το νησί μας.

Από το γραφείο τύπου