Μονοδρόμηση οδού Κων. Μονομάχου

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, όσον αφορά τη μονοδρόμηση της οδού Κων/νου Μονομάχου, στην περιοχή Φραγκομαχαλά, στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, για το έτος 2012, έχει ενταχθεί έργο για το σκοπό αυτό.

Η μελέτη της μονοδρόμησης έχει ωριμάσει σε επίπεδο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπολογίζουμε ότι στις 15-17 Φεβρουαρίου θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία εκπροσώπων των κατοίκων της περιοχής.

Ως εκ τούτου, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ικανοποιηθεί ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων του Φραγκομαχαλά, και θα βελτιωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.

Από το γραφείο τύπου