Ν.Π.Δ.Δ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΙ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

Στοιχεία Προκήρυξης