Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

Στοιχεία Προκήρυξης