Ν.Π.Δ.Δ. – Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκδρομή του ΚΑΠΗ στα Γρίδια

Στοιχεία Προκήρυξης