Νεα-Ανακοινώσεις

Το πρώτο Policy Roundtable επικεντρώθηκε στον διάλογο μεταξύ πολιτικών και ερευνητών για την πρόοδο του έργου FUTURESILIENCE, εξετάζοντας ιδιαίτερα τον ρόλο των αποδεικτικών στοιχείων για την κατασκευή πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ετοιμότητας και παρουσιάζοντας τις προσεγγίσεις των εργαστηρίων FUTURESILIENCE. Η ημερήσια διάταξη δομήθηκε σε δύο μέρη:
Παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του έργου με μια Βάση Γνώσεων απο ευρήματα έρευνας και καινοτομίας, σχετικά με τις πολιτικές για την δημιουργία της κοινωνικής ανθεκτικότητας και ένα Εργαλείο το οποιο υποστηρίζει την οργάνωση ενός συμμετοχικού διαδικαστικού πλαισίου για μελλοντικές πολιτικές προσανατολισμένες την κοινωνική ανθεκτικότητα.
Παρουσίαση τριών εργαστηρίων FUTURESILIENCE και του τρόπου με τον οποίο το έργο συμβάλλει στην αξιοποίηση της γνώσης για την κατασκευή της ανθεκτικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Παρουσίαση των Εργαστηρίων FUTURESILIENCE: “Ποικιλία προκλήσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας”

•Σεμινάριο “Εισαγωγή στα Εργαστήρια FUTURESILIENCE”

•Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 – 14:00 – 16:00

•Διαδικτυακά

Το έργο FUTURESILIENCE έχει εισέλθει στη φάση των πειραματισμών, υποστηρίζοντας 10 εργαστήρια αφιερωμένα στη δημιουργία πολιτικών βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για την κοινωνική ανθεκτικότητα και την προετοιμασία για το μέλλον. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που ωθούν την ανθεκτικότητα σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, το σεμινάριο θα επισημάνει τις προσεγγίσεις των 10 εργαστηρίων FUTURESILIENCE στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας, προσφέροντας εισαγωγή στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις μεθοδολογίες που προτείνουν για να τις αντιμετωπίσουν στο τοπικό επίπεδο.

🌐 Εγγραφείτε εδώ: https://bit.ly/FRSWebinarLabs