Ανακοίνωση νέος τηλ. αριθμός ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι ο τηλεφωνικός αριθμός του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) άλλαξε.
Ο νέος αριθμός είναι: 22713 50888.

Από το Γραφείο Τύπου